Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

  • سن : 76 سال
  • تاریخ تولد : 1947-7-30
  • محل تولد : Thal, Styria, Austria
  • حرفه : بازیگر

مجموعه آثار 3 عدد