رفع مشکل بهم ریخته شدن زیرنویس در تمامی پلیرها

admin ۲۲ خرداد ۱۴۰۲